اقتصاد-چین

فعالیت کارخانجات چین با شدیدترین سقوط روبرو شد

فعالیت کارخانجات چین با شدیدترین سقوط روبرو شد

داده‌های ماه فوریه(بهمن-اسفند) نشان می دهد فعالیت کارخانجات چین در این ماه با سریع‌ترین شتاب ...

تاثیر منفی کرونا بر اقتصاد جهانی از سارس بیشتر است

تاثیر منفی کرونا بر اقتصاد جهانی از سارس بیشتر است

در شرایطی که اقتصاد چین نسبت به زمان شیوع ویروس سارس، بسیار بزرگتر شده است، ...

کاهش یک‌درصدی رشد اقتصادی

کاهش یک‌درصدی رشد اقتصادی

هیویلنگ تان سی ان ...

چرا ویروس کرونا برای اقتصاد چین یک تهدید است؟

چرا ویروس کرونا برای اقتصاد چین یک تهدید است؟

ویروس مرگبار کرونا صدها نفر را در چین و کشورهای دیگر مبتلا کرده و همین ...

درآمد چینی‌ها دوبله شد !

درآمد چینی‌ها دوبله شد !

جف کاکس سی ان ...

چرخش به سوی خدمات؟

چرخش به سوی خدمات؟

سواروپ گوپتا / یاهوفایننس